I Етап: Идеен и Работен проект.
  1. Посещение на обекта за взимане на първоначални размери за изготвяне на идейния проект и обсъждане, желанията и вижданията на клиента за концепция, стил, разпределение, цветове и материали.

2. Изготвяне на примерни 3D визуализации на база одобрената първоначална концепция. На този етап се подписва договор за поръчка.

3. Разработка в детайли на одобрения идеен проект- Финални визуализации.

4. Изготвяне на работни чертежи.

II Етап: Авторски надзор върху изпълнението на проекта.
  • Събаряне на съществуващи стени и изграждане на нови.
  • Преместване на изводите за Ел., ВиК, ОиВ.
  • Боядисване на стени, окачен таван, лепене на плочки, монтаж на санитарен фаянс, декоративни облицовки.
  • Монтаж на мебели по поръчка, електроуреди.
  • Монтаж на осветителни тела, завеси, възглавнички, завивки.